Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  MARKETING ONDERZOEK
- ADVERTENTIES -

VIDEO PRODUCTIE

1

DESIGN

2

BUSINESS 2 BUSINESS

3

AA Marketing Agency heeft voor iedere onderzoeksvraag een keuze uit alle mogelijke onderzoeksmethoden, welke in overleg met u worden gehanteerd. De methoden die wij hanteren zijn ruwweg te verdelen onder twee categorieen; kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek dient voor vergroting van inzicht omtrent de beweegredenen, houding en het gedrag van uw (potentiële) cliënten. Kwantitatief onderzoek is gebaseerd op het verzamelen van data van reeds bestaande en / of potentiële cliënten. Een onderdeel van Marketing Onderzoek is Marktonderzoek, welke u een indruk geeft van de markt- en afzetmogelijkheden. De uitkomsten kunnen onder meer gebruikt worden voor een schatting van uw omzet en een exploitatiebegroting. AA Marketing Agency formuleert heldere onderzoeksvragen waarbij twee verschillende werkmethoden worden gehanteerd; desk research en field research. Desk Research is het verzamelen van bestaande onderzoeksgegevens. Field research omvat gesprekken met deskundigen, het houden van enquêtes en het testen van proefmodellen. Bij een enquête onderzoek wordt er primaire data verzameld door mensen vragen te stellen over hun kennis, houding, voorkeuren en koopgedrag en / of gebruiksgedrag. AA Marketing Agency verzorgt bij een telefonisch onderzoek het opstellen van de vragenlijst, de steekproeftrekking, het veldwerk, de data-entry, de analyse en de rapportage. Een dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd voor bekendheidsonderzoek, imago-onderzoek, communicatie onderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, distributie onderzoek en opinie onderzoek. Met de output van informatie worden marketingkansen en bedreigingen opgespoord en gedefinieerd. AA Marketing Agency vergroot het inzicht in het marketingproces.


ALGEMENE VOORWAARDEN | CONTACT